فروشگاه

تاثیر هدف در زندگی بر حفظ سلامت

تاثیر هدف در زندگی بر حفظ سلامت   مجموعه: برای زندگی بهتر هدفمند و با انگیزه بودن سلامت و طول عمر را افزایش می دهد   هدفمند و با انگیزه بودن در زندگی شاید متضمن خوشبختی نباشد، اما تحقیقات نشان می‌دهد که می‌تواند سلامت و طول عمر را افزایش دهد.هدفمند بودن در زندگی هیچ‌گونه تعریف قراردادی ...

قبلی1234567891025-11بعدی